Merhaba sevgili komşularımız,

STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği) tarafından BİRLİKTE programı kapsamında desteklenen derneğimizde kurumsallaşma çalışmalarına devam ediyoruz. Bu çerçevede misyon vizyon ve değerlerimizi güncelledik ve eylem planı hazırlıklarımızı tamamladık. Bu çalışmalar sırasında neler yaptığımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

  • Birlikte projesi kapsamında öz değerlendirme yapıldı.
  • Öz değerlendirme sonucunda ortaya çıkan iyileştirme alanları önceliklendirildi ve iyileştirme planı oluşturuldu.
  • İyileştirme planı doğrultusunda “stratejik planın yapılması ve hedeflerin belirlenmesi” çalışması başlatıldı.
  • Paydaş analizi yapıldı (Yararlanıcılar/Hedef kitle, Ortaklık ve İşbirlikleri, Çalışan ve Gönüllüler, Otoriteler, Tedarikçiler, Toplum )
  • Dış Analizler yapıldı ( Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknoloji (PEST) Analizi, Alan Analizi, Yurt İçi Yurt Dışı  Benzer Analizi ,
  • İç analizlerde; derneğimizde yürütülmekte olan çalışmaların performans göstergelerini incelendi, çalışan ve gönüllülerden geribildirimler alındı, hizmet sonuçları değerlendirildi.

Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler Analizi (GZFT-SWOT ) yapıldı. Bu çalışmalardan sonra yeni misyon ve vizyonumuz şöyle belirlendi.

Misyon (Özgörev)

Mahalleli olma kültürünü yaygınlaştırarak; mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek ve karar alma süreçlerinde etkili olmak.

Vizyon (Ülkü) 2024 yılı hedefi

Mahalleli olma ve dayanışma kültürünün etkin olduğu, bölgesel ve ulusal karar alma süreçlerinde etkili olan, yaşam alanlarıyla farklı (yaş, cinsiyet, engel vb.) özellikteki bireylerin mutlu olduğu bir mahalle olmak.

Değerlerimiz:

Şeffaf

Dernek, karar ve uygulamaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi paylaşır.

Gönüllü  

Derneğin tüm çalışmaları gönüllülük esasına dayanır. 

Dayanışmacı

Dernek, uygulamalarında; çevreye ve toplumsal olaylara duyarlı, yardımsever, paylaşımcı ve özverili bir yaklaşım sergiler.

Önyargısız

Dernek tüm uygulamalarında önyargısız davranır. Farklı fikir, görüş ve önerilere  açıktır. 

Siyasi partilere karşı tarafsız ve bağımsız

Dernek, farklı siyasi görüşlere saygılıdır, eşit mesafede durur. 

Katılımcı

Dernek, kararlarını katılımcılık anlayışı ( ilgili tüm taraflar, kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar vb. ) ve uzlaşı ile alır. Misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda toplumsal karar alma mekanizmalarına katılır. Mahalleyi ilgilendiren her konudaki kapsamlı çalışmayı, ortak anlayış, işbölümü, yetki ve sorumlulukları belirleyip kabul gördükten sonra yurttaşlık bilinci ile ele alır.

Öncü  

Dernek örnek uygulamaları ile toplumda ve çevresinde öncü bir rol üstlenir. Öğrenen Bir Organizasyon

Değişim ve gelişime açıktır, bunun için tüm fırsatları değerlendirir.

Mahalleli olmak demek; Mahalleli olma ruhuyla (dayanışma, birlikte yapma, hareket etme ve iyi komşuluk), örgütlü yapıyla, tüm karar süreçlerine dâhil olmak, mahallesinin yaşam kalitesini yükseltirken otoritelere ve diğer örgütlenmelere yardımcı olmak.

Fatih Fethi Aksoy
Çiğdemim Derneği YK Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir